Med hänvisning till myndigheternas rekommendationer kring Corona/Covid-19 har Tonicaorkesterns styrelse beslutat ställa in planerad konsert den 17 maj.

Tonica

orkestern

Orkestermusik i

Helsingborg sedan 1956